CHANS - CHarity for ANimals SocietySärskilt om hjärtmask


Hjärtmask och hjärtmask...
Då och då kan man läsa tidningsartiklar om att hundar smittats av hjärtmask i Sverige.
Det finns två olika sorters hjärtmask som är aktuella för oss att känna till.

Hjärtmask - dirofilaria immitis och Fransk hjärtmask - Angiostrongylus vasorum.

Det är viktigt att skilja dessa åt.

TROPISK HJÄRTMASK - DIROFILARIA IMMITIS, är en tunn parasit som kan leva i hundars och katters blodkärl. Människor kan drabbas men det är ovanligt. En hund kan ha parasiten utan att det märks, men blir det många så är det allvarligt. Hjärtsvikt och blodproppar som kan leda till döden. Det går att behandla med medel som dödar maskarna, men då är risken stor att döda maskar orsakar blodproppar som dödar hunden. Vuxna maskar producerar så kallade mikrofilarier. Dessa sugs upp av myggor och sprids på det sättet till andra hundar.
Mer info på SVAs sida.

FRANSK HJÄRTMASK - ANGIOSTRONGYLUS VASORUM, förekommer i södra Sverige och hittas då och då i svenska hundar oavsett ursprung. I Danmark är den ganska vanlig.
Maskarna lever i lungartärer och höger hjärtkammare. Ibland är symtomen milda, hosta och trötthet, men kan bli värre med tiden. Andra hundar får blödningar som ger skador på olika organ.
Prognosen för en infekterad hund är ofta god, men behandling behövs.
Smittan sprids i naturen genom sniglar som kommit i kontakt med infekterad hund eller rävs avföring. En ny hund smittas då den slickar på eller äter en sådan snigel. Läser man om att hjärtmask hittats hos svensk hund ska man kolla vilken hjärtmask, om det nu står att läsa!
Är det den franska har det inget särskilt med ”hittehundar” att göra, det kan drabba alla.
Mer info på SVAs sida.................................................................................................................................................................................. Tillbaka till Import och Hälsa.