CHANS - CHarity for ANimals SocietyVEM VAR NICKE?
Den här lilla hunden, NICKE, har blivit en symbol för CHANS, vår lilla maskot. Trots att han nu är död sedan länge, lever han kvar som en symbol för alla hemlösa hundar som lever på gatorna världen runt.

Läs mer om NICKE och hur vi träffade honom på gamla hemsidan.