SJUKDOMAR

 
 
På de följande sidorna kan Du läsa om några av de mest omtalade sjukdomarna.
Man kan skydda sig och sin hund, och i och med det skydda andra hundar, om man för det första och självklara, följer de regler som finns.
Dessutom bör man informera sig om andra sjukdomar, parasiter och risker.
CHANS-hundarna testas för närvarande mot Erlichia canis, Hjärtmask, Babesios, Leishmaniosis utöver de tvingande reglerna.
En mycket viktig sak är också att vi inte får in ohyra i Sverige.
Framför allt den bruna hundfästingen som sprider en del sjukdomar. Den finns inte normalt i vårt kalla klimat men kan klara sig inomhus och sommartid. Sverige har tyvärr inga regler om att hundar måste avlusas före import, men för allas vår skull är det önskvärt.

Den följande informationen är en mycket kortfattad orientering och Du som vill eller behöver veta mer hänvisas till följande källor:

SVAs hemsida
Jordbruksverkets hemsida

Hundens sjukdomar, Birgitta Wikström, ICA förlag, 1999
SVA´s Hund & Kattbok, 1999
Zoonoser - smitta mellan djur och människor, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, Statens Livsmedelsverk, Statens Jordbruksverk och Smittskyddsinstitutet, 2002
Echinococcer, (om rävens dvärgbandmask), från Statens Veterinärmedicinska Anstalt och Jordbruksverket.